Velkommen

CONEXX Sp. Z O.O. ER LEDENDE INNEN PRODUKSJONEN AV FJØS- OG LÅVEBYGNINGER, RIDEHUS/STALLER, SPORTSHALLER, KONTORBYGNINGER OG LAGERHALLER

Conexx Sp. z o. o. produserer bygninger med skråtak hovedsaklig for kunder innen landbruk. I mange år har vi spesialisert oss med design og leveranser av moderne husdyr bygninger og fasiliteter som huser landbruksmaskiner og avlinger. Vi har i de senere år også spesialisert oss på bygging og design i segmentene ridehus (med og uten stall), sportshaller samt kontorbygninger og lagerhaller.

Vi er et internasjonalt selskap med forretningsmuligheter i stort sett hele Europa. Selskapets røtter er fra Nederland på 1950-tallet, men i mer enn 15 år nå har vi produsert våre bygg i Myszków, Polen.

 

Kjernen i vårt tilbud er fjøs- og låvebygninger (hovedsakelig storfe og fjærkre) og lageranlegg for maskiner og avlinger. Vi er blant de ledende ekspertene i Europa. Vår kundeliste inkluderer både småbruks bønder og store holdingselskaper innen landbruk.

 

Vi har også erfaringer innen produksjonsanlegg, ridehus/staller, sportshaller, kontorbygninger og lagerhaller.

 

For å lære mer om våre tilbud, klikk på TILBUD knappen. Det er tre produktlinjer gruppert i henhold til forslag og teknologien vi bruker.