Obora Comfort Line

Wysoka wydajność mleczna w ogromnym stopniu zależy od dobrze wentylowanego i odpowiednio doświetlonego budynku.