top of page
Asset_2at2x.png

Budynki inwentarskie: Świetlik

Świetlik kalenicowy jest bardzo ważnym elementem w budynkach inwentarskich. Zapewnia nie tylko odpowiednie doświetlenie ale też wymagany dopływ świeżego powietrza. Stosowane przez Conexx® świetliki zostały zaprojektowane dla optymalnego przepływu powietrza. Dzięki temu inwentarz ma zapewnioną odpowiednią temperaturę oraz świeże powietrze. Jednocześnie, co równie ważne, powietrze pozostaje względnie suche.

Świetliki dostępne są w wersji otwartej oraz z uchylnymi klapami. Powierzchnia świetlika zależy od wymiarów budynku i wielkości stada.

Więcej w zakładce: wentylacja

bottom of page