top of page
Asset_2at2x.png

Elementy betonowe

Oferujemy trzy różne typy elementów betonowych:
 

  1. Budynki rolne. Oferujemy elementy betonowe z zamkniętą z każdej strony warstwą izolacyjną.

  2. Budynki izolowane, ciepłe. Dostarczamy elementy z izolacją przechodzącą przez rogi płyt oraz jej szczyt w celu eliminacji mostków termicznych.

  3. Zimne hale magazynowe. Oferujemy również elementy bez izolacji dla budynków nieizolowanych.
     

Materiałem izolacyjnym w płytach betonowych jest pianka Finnfoam.
 

Ścianki z elementów betonowych nie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń.

bottom of page