top of page

Polityka prywatności (RODO)

NAZWA REJESTRU Rejestr klientów Conexx®  REJESTRATOR CONEXX Spółka z ograniczoną, Myszków, NIP: 5771876112  E-MAIL biuro@conexx.pl KONTAKTOWA Jan de Keizer, ul. Przemysłowa 4, 42-300 Myszków E-MAIL jan.de.keizer@conexx.info

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONEXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, NIP: 5771876112, reprezentowaną przez Jan de Keizer. Lokalizacja: ul. Przemysłowa 4, 42-300 Myszków 2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem współpracy, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym , na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług jak i innych celach wskazanych w pkt 2 powyżej; 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy; 7) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

Cookies

Witryny Conexx® używają plików cookie, które są małymi plikami danych, które przeglądarka pobiera na komputer. Stosowanie plików cookie jest powszechną praktyką na stronach internetowych i często jest już częścią platformy zarządzania treścią stron internetowych. Korzystanie z plików cookie zapewnia prawidłowe działanie witryny Conexx®.

Co to są pliki cookie?

 

Plik cookie to lekki plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje w przeglądarce, komputerze lub telefonie podczas odwiedzania witryny. W ten sposób strona zapamiętuje Twoją wizytę.

Do czego używamy plików cookie?

 

Używamy plików cookie teraz i w przyszłości, w tym:

  •  reklama ukierunkowana

  •  aby spersonalizować swoją witrynę

  •  identyfikacja użytkownika i wszelkie inne problemy, które mogą poprawić wrażenia odwiedzających

Co mam zrobić, jeśli nie chcę cookies?

 

Możesz usunąć pliki cookie z ustawień przeglądarki po wizycie, dzięki czemu nasza strona nie będzie Cię już pamiętała do następnej wizyty na naszej stronie.

bottom of page