top of page
Asset_2at2x.png

Dla wspólników Spółki

Połączenie spółek "CONEXX" Sp.zo.o. z siedzibą w Myszkowie i CONEXX POSSESSIONS Sp.zo.o. z siedzibą w Myszkowie.

W związku z planowanym łączeniem spółek przez przejęcie (przejecie spółki  CONEXX POSSESSIONS Sp.zo.o. przez spółkę "CONEXX" Sp.zo.o. ) publikujemy na wspólny wniosek obu łączących się spółek plan połączenia z dnia 15.11.2023 r. z użyciem strony internetowej spółki przejmującej.

Załączniki do planu połączenia oraz roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki, opinie z obowiązkowych badań rocznych sprawozdań finansowych za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są do wglądu dla wspólników łączących się spółek z miejscu siedziby każdej z tych spółek.

CONEXX - Padel Nokia
bottom of page